Osobe

Direktorica: Vlatka Međurečan

Tehnički direktor: Branko Međurečan ing. Građ.

Građevinski tehničar: Tomislav Međurečan

Mobitel:

095 517 9589

099 570 1665

Telefon:

(01) 580-5108

E-mail

vtm.gradnja@gmail.com