Impressum

Gradnja V.T.M. d.o.o.

  • Sjedište: Gotalovečka 9, 10000 Zagreb
  • MB: 02743434
  • MBS: 080758400
  • Broj računa: 2484008-1104273705,račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.
  • OIB: 88911979782
  • Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.
  • Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.

Uprava